İKÇÜ-SEP Modeli

Sektörel eğitim programı YÖK tarafından ilgili alanlarla eğitim gören öğrencilerin
uygulamalı eğitim görmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve ilgili yönetmeliklere denetlenen
bir programdır. Programın amacı öğrencilerin 8 yarıyıllık eğitim süreçleri içerisinde 7. yarıyılı
sektör içerisinde çalışarak geçirmeleri ve sektör işleyişlerini öğrenmeleridir. İKÇÜ-SEP
programı bir dönem için toplam 16 haftalık işyeri eğitiminden oluşur. İKÇÜ-SEP’e devam eden
öğrenciler, İKÇÜ-SEP kapsamında yapılacak çalışmalarda işletmenin çalışma kurallarına, iş
güvenliği politikalarına, çalışma saatlerine uymakla yükümlüdür. İşletme her bir İKÇÜ-SEP
öğrencisi için bir Sektör Danışmanı belirler. İKÇÜ-SEP’e devam eden öğrenciler, işletmede
İKÇÜ-SEP eğitimini, Sektör Danışmanı nezaretinde ve Akademik Danışman izleyiciliğinde
yürütür. İki kuruluş arasındaki bütün ilişkiler bu danışmanlar aracılığı ile yürütülür. Öğrenciler
İKÇÜ-SEP kapsamında kabul edildikleri işletmenin bütün idari ve teknik kurallarına uymak
zorundadırlar. Öğrenciler, İKÇÜ-SEP eğitimine tam zamanlı olarak devam etmek
zorundadırlar.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İKÇÜ-SEP’e katılan öğrencilerin; 5510 sayılı kanun gereği İş
Kazası ve Mesleki Hastalıklarına karşı sigortalarını ve primlerini ödemektedir. Öğrencilerin
ulaşım, yemek ve iş elbisesi, iş güvenliği gereçleri ve işçilere sağlanan diğer sosyal
hizmetlerden işletme tarafından yararlandırılması beklenmektedir. Ancak, kanuni bir hakka
veya toplu sözleşmeye dayanarak diğer personele yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler
istifade edemezler. Taraflar diğer tarafa ait edindikleri her türlü bilgiyi, belge ve/veya
dokümanı; kendi personeli haricinde doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere
vermeyeceğini, açıklamayacağını, tüm bilgi, belge ve dokümanı ticari sır olarak saklayacağını
taahhüt eder. Özetle program kapsamında öğrenciler bir yarıl kapsamında işletmelerde
çalışarak iş ve işleyiş süreçlerini öğrenmekte ve bu süreç içerisinde işletmeye katkı
sağlamaktadır. İşletme açısından program kapsamında öğrenciye bir danışman atanması ve
danışmanın öğrenciyi yönlendirmesi ve dönem sonunda üniversitenin öğrenciyi
yönlendirebilmesi açısından bir rapor hazırlaması dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Program süreci uzatılmış bir staj gibi düşünülebilir ancak buradaki fark işletme içerisinde
bulunacak olan öğrencilerin mesleki dersleri tamamlamış ve önceki dönemlerden dersi
bulunmayan öğrenciler olacak olmasıdır.
Bu kapsamda sizlere göndereceğimiz öğrencilerin sektörel eğitim proğramı kapsamında
değerlendirilmesi hem öğrencilerimizin eğitimi konusunda hem de sanayinin istediği nitelikli
işgücü sağlama konusunda sektörümüze bir ivme kazandıracaktır. Yardım ve işbirliğinizi
bekler, iyi çalışmalar dilerim.
Doç. Dr. Vedat Çavuş
Sektörel Eğitim Programı Kordinatörü
vedat.cavus@ikcu.edu.tr
05055678344

Menüyü Kapat